ТРАКТОР KUBOTA M95GX IV

ТРАКТОР KUBOTA M95GX IV

Производител: KUBOTA
Количество:

Земеделска техника от Агромашина ЕООД

Национална безплатна линия за консултации: 070013308